عزیزی هنر
ورود به سايت:
نی نگار / بزرگ / بالای سایت

دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین سال 1393 / بالای سایت /بزرگ

بزرگترین مرکز پخش کاغذ های ابر و باد ، قطاعی ، رنگی /تبلیغ بالای سایت /کوچک/A1

تبلیغ بالای سایت /نیم سایز / a2

شرایط و مزایای جدید عضویت در سایت آثار هنرمندان ایران « عزیزی هنر» / بالای سایت /کوچک/ A3

مجموعه برترین کاغذ های آهار و مهره  و دست ساز با قیمت مناسب  / نیم سایز/ a4

تبلیغ بالای سایت /کوچک/ ایمیل سایت/ A5

تبلیغ بالای سایت / نیم سایز / a6

آثار هنرمندان ایران
پایگاه خبری و تحلیلی شهرستان پیشوا

عصر انتظار

کلاس

کربلایی

سرآمد

دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین سال 1393 / سمت چپ سایت /بزرگ

بزرگترین مرکز پخش کاغذ های ابر و باد ، قطاعی ، رنگی /سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره b2

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره3 (آموزشگاه ساقی )

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره4

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره5

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره6

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره7

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 1

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچپ/شماره 2

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچپ/شماره 3

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچپ/شماره 4

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 5

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 6

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 7

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 9

بخش انتقادات و پیشنهادات

پیوندها

بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی 
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

بخش اول تصاویر  آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم  دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی
...........................................
آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

...........................................
جهت مشاهده تصاویر زیر با کیفیت بالا وی آنها کلیک نمایید

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب استاد غلامحسین امیر خانی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

اثری دیگر از استاد غلامحسین امیر خانی در آن مراسم

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب استاد مجتبی سبزه

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای یادگار خیام

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای علی خیری

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای مهندس حسین نوریان

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای حمید رضا علیخانی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای حمید رضا علیخانی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای سلمان خزایی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای سید محمد فاتح سید نطنزی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای سید محمد فاتح سید نطنزی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای پیام رشیدی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای  قنبر بلالی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی و فرهیخته آقای غلامرضا خلیل زاده

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای سعید زمزیا

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای امن الهی

...........................................

آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش اول تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی

ترکیب هنرمند گرامی آقای امیر حسین شیرکوند

...........................................

جهت مشاهده بخش دوم تصاویر  آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم  دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی روی تصویر زیر کلیک کنید
...........................................
آثار هنرمندان ایران/عزیزی هنر/بخش دوم تصاویر آثار خوشنویسی هنرمندان سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن تهران در مر اسم دیدار صمیمانه با استاد غلامحسین امیر خانی
...........................................
...........................................

لطفا با نظرات ارزشمند خود ما را یاری نماییدنویسنده :آزاد سهرابی

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0

درود به همه ترکیب و خط مهندس حسین نوریان به نظر بنده پس از ترکیب استاد امیرخانی ، بسیار زیبا و چشم نوازاست و از هارمونی بالایی برخوردار است . تبریک می گویم.

نویسنده :نادر قاسمی

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0

سلام جناب آقای عزیزی ممنون و خسته نباشید . خیلی خوب است فقط اگر امکان داشت خط استاد و استاد سبزه را هم اگر آپلود می کردید خیلی خوب می شد . باز هم تشکر می کنم

نویسنده :محمد نورمحمدی بوکان

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0

 با آرزوی طول عمر برای استاد امیرخانی وسلامتی ایشان ودیگر هنرمندان شرکت کننده وآرزوی توفیق بیشتر برای دوستان عزیزاساتید آقایان خلیل زاده ویادگارخیام وزمزیا موفق باشید

نویسنده :کریم محمدابراهیمی

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0

ازاقای عزیزی برای اشنایی مخاطبان سایت بااین هنرمندان عزیز وقوی پنجه کمال تشکروامتنان رادارم 
                &nbs
p;                &n
bsp;    ابراهیمی    ازورامین


تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0

آفرین به پنجه آقای خلیل زاده و یادگار خیام

نویسنده :Muhammad Mehdi Agha

تاریخ عضویت: 16/10/1388
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 1878

هوالجمیل 

آثار بسیار زیبا و ترکیبات بدیعی خوشنویسان عزیز اراه کردند، لذت بردیم . با آرزو سلامتی 
خاک درگه اهل هنر 
٥.٧.٢٠١٣
نویسنده :رضا حق گو

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0

سلام خدمت استاد امیرخانی 
و با تشکر از اقای عزیزی
و افرین بر اقای بلالی و یادگارخیام  


ارسال نظر
در صورتي که رايانه شما کيبورد فارسي ندارد، از کيبورد مجازي فارسي مي توانيد استفاده کنيد.
نام:*
E-Mail:*
متن:
کد: *
آگهی خود را به ما بسپارید

بزرگ / پایین

رتبه دوم برترین پایگاه هنری

آگهی خود را به ما بسپارید پایین کوچک

یاد با آن روزگاران